The Belgian Field Artillery, Ieper 1915 – 1917

35,00

Titre : “The Belgian Field Artillery, Ieper 1915 – 1917”
Auteur : Thomas JANSSEUNE
Langue : Néerlandais
Sujet : Artillerie de campagne
Période : Première guerre mondiale

Commentaires
Date de publication : Avril 2023
Edition : 1
Nombre total de pages : 272
ISBN 978-2-930-8130-80

Description

Het einde van 1914 nadert en de bewegingsoorlog is vastgelopen. Koning Albert staat voor een dilemma. Hoe kan hij ingaan op de Britse en Franse verzoeken om meer steun voor hun offensieven en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er spaarzaam wordt omgesprongen met Belgische soldaten ? Hoe kan hij bovendien erop toezien dat het Belgisch Leger op Belgische bodem wordt ingezet en zo symbool blijft voor de nationale eenheid? Het inzetten van een regiment veldartillerie in de Ieperboog blijkt een werkbare oplossing. Eerst onder de vorm van een voorlopige eenheid, samengesteld uit de artillerie van de 18e en 19e Gemengde Brigades,  daarna als de 7e en 13e Regimenten Artillerie die buiten de normale structuur van de legerafdelingen vallen.

Bewapening met kanonnen die uit Portugal komen. Meedraaien met Australische, Britse en Canadese artillerie en deelnemen aan de Tweede Slag van Ieper, de gevechten om Hill 60, ‘t Hooge en St.-Elooi. Het Engelstalige Belgian Field Artillery als strijdnaam. Ieper 1915-1916-1917 als eervolle vermelding, een verbroedering van oud-strijders en een gedenkplaat tegenover de Lakenhallen van Ieper die er niet zonder slag of stoot komt. Het verhaal is in vele opzichten uniek.

Wat begint als de zoektocht naar de oorlogsbelevenissen van een zwijgzame grootvader leidt uiteindelijk tot het uitspitten van een uitzonderlijk stukje Belgische krijgsgeschiedenis. Aan de hand van talrijke getuigenissen, grafieken, kaarten en meer dan 100 – vaak nooit eerder uitgegeven – foto’s wordt deze op een gedetailleerde manier bestudeerd, met aandacht voor zowel het grote militaire plaatje als voor de ervaringen van de soldaten en de plaatselijke bewoners. Zo levert dit werk ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van een aantal West-Vlaamse gemeenten tijdens de Eerste Wereldoorlog: Dikkebus, Hollebeke, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Vlamertinge, Voormezele, Wijtschate en Zillebeke. Met onder meer een volledige lijst van de gesneuvelden en een transcript van het frontblaadje van het regiment is deze historiek uitzonderlijk volledig.